1. LOKALIZACJA – Miejscowość Modlniczka poÅ‚ożna jest w niewielkiej odlegÅ‚oÅ›ci (okoÅ‚o 5 km) na póÅ‚nocny zachód od Krakowa. Jest częściÄ… gminy Wielka WieÅ›. Graniczy z Krakowem, gminami Zielonki i Zabierzów. Przez poÅ‚udniowÄ… część wsi przebiega droga krajowa 79, 7 i S7 (fragment IV obwodnicy Krakowa). Dojazd do Ronda Ofiar Katynia (trójpoziomowe skrzyżowanie z estakadÄ… w relacji z Conrada – Radzikowskiego oraz tunelem w relacji Jasnogórska – Armii Krajowej) zajmuje kilka minut drogÄ… dwupasmowÄ… bez koniecznoÅ›ci stania w korkach.
Dojazd do lotniska Kraków – Balice również trwa bardzo krótko dziÄ™ki możliwoÅ›ci wjazdu na IV obwodnicÄ™ (wÄ™zeÅ‚ drogowy w Modlnicy, wjazd na obwodnicÄ™ w Modlniczce).
Na terenie miejscowoÅ›ci usytuowane sÄ…: Centrum Handlowo-Komercyjne „Witek”, Kraków Airport Logistics Center, salony samochodowe, a także Fort Pasternik. W odlegÅ‚oÅ›ci 3, 3 km (5 min) znajduje siÄ™ centrum handlowe Futura Park w Modlniczce, Leroy Merlin. Natomiast w oddaleniu 5,5 km (8 min) sklepy: IKEA, CASTORAMA, OBI, MAKRO oraz GALERIA BRONOWICKA.
Szczególne poÅ‚ożenie Modlniczki daje duże możliwoÅ›ci turystyczne – wycieczki w gÅ‚Ä…b Jury Krakowsko-CzÄ™stochowskiej. Szlaki i Å›cieżki oferowane turystom zapewniajÄ… oprócz obcowania z przyrodÄ…, również spotkanie z historiÄ… – na obszarze Jury, szczególnie w wieku XIV, powstaÅ‚y liczne zamki i warownie, z których wiÄ™kszość stanowi dziÅ› wkomponowane w krajobraz ruiny. Oprócz turystyki pieszej można również uprawiać turystykÄ™ rowerowÄ…. Liczne skaÅ‚ki i ostaÅ„ce wapienne stwarzajÄ… możliwość uprawiania wspinaczki.

 

2. HISTORIA – Nazwa Modlniczka zwana niegdyÅ› ModlnicÄ… MaÅ‚a wywodzi siÄ™ od Modlnicy zwanej ModlnicÄ… Dużą. Modlniczka zatem byÅ‚a zawsze traktowana jako część Modlnicy. Najstarsze dane archiwalne o wsi pochodzÄ… z wydanego w 1254 roku przywileju BolesÅ‚awa Wstydliwego, w którym Modlniczka wspomniana jest jako wÅ‚aność klasztoru Norbertanek na ZwierzyÅ„cu. SÄ…siednia Modlnica byÅ‚a już w tym czasie wÅ‚asnoÅ›ciÄ… prywatnÄ…. W XIV i XV wieku należaÅ‚a do rodu Czachrów oraz, wedÅ‚ug relacji Jana DÅ‚ugosza, do rodu Piastów. Na poczÄ…tku wieku XVI wÅ‚aÅ›cicielem Modlnicy zostaÅ‚ bogaty krakowski ród Salomonów, od których w 1582 roku nabyÅ‚ jÄ… ks. StanisÅ‚aw Fogelweder, sekretarz króla Stefana Batorego. W XVII roku wieÅ› należaÅ‚a do rodziny Kucharskich (ich nagrobki znajdujÄ… siÄ™ w modlnickim koÅ›ciele), a w pierwszej poÅ‚owie XVIII wieku do rodziny Łapanowskich. OkoÅ‚o poÅ‚owy XVIII wieku Modlnica przeszÅ‚a w rÄ™ce MichaÅ‚a Łętowskiego, od którego w 1782 (lub 1784) roku nabyÅ‚ jÄ… Józef Konopka. W rÄ™kach tej rodziny pozostawaÅ‚a do 1945 roku. W Modlnicy znajduje siÄ™ drewniany koÅ›cióÅ‚ z 1553 roku oraz zabytkowy Dwór rodziny Konopków.